Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM PROLUKA UL. LEGIONÁŘŮ

Simona Hodanová

Ocenění

Anotace

Parcela pár desítek metrů od historického srdce Mělníka, náměstí Míru, představovala hned několik výzev. Neortogonální pozemek, zcela chybějící chodník či sestupující terén a v neposlední řadě historická, ale i historizující okolní zástavba města. Výsledkem je třípatrový bytový dům s šesti bytovými jednotkami a komerčním prostorem v přízemí. Pro zachování pocitové výšky římsy v ulici má bytový dům hluboko odstoupené poslední patro. Jako meziprostor, chránící před rušnou ulicí interiér domu, bylo navrženo prohloubené závětří, sloužící pro rezidenty a zákazníky, ale i širší veřejnosti. Ústí sem vstup kavárny a také průjezd.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.