Výstava ateliérových prací

Domy a tržnice

Bc. Lenka Ausficírová

Anotace

Navrhovaný soubor staveb hledá formu zastavení bloku s kontextem zástavby z různých časových období se zachováním významnějších propojení a vytvoření struktury veřejných prostranství odlišného charakteru. Tržnice tvořící srdce navrhovaného souboru navazuje na existenci bývalé městské tržnice jen blok od řešeného místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák