Závěrečné práce

Městský dům

Ausficírová Lenka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Doplnění tohoto bloku ve Vršovicích pomáhá vytvořit větší hustotu zastavění, napojení na současný obchodní parter a nové příležitosti, zejména díky zpřístupnění vnitrobloku. Hlavním cílem bylo vytvořit odolnou strukturu ve městě, která díky svých charakteristikám dává vzniknout novým příležitostem a vztahům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.