Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM TYRŠOVA

Radka Šimčáková

Anotace

Dvě budovy bytových domů v Tyršově ulici, oddělené cestou vedoucí na ulici Na Pohoří, se nacházejí ve významné historické lokalitě, v blízkosti centra Mělníka. Jedná se o šestipodlažní objekty propojené podzemním parkingem, jejichž hlavním znakem je rytmická fasáda s rozsáhlými okny. Poloha stavby umožňuje uživatelům užít si výhled na Jungmannovy sady a díky klesajícímu terénu i okolí Mělníka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.