Závěrečné práce

Bytový dům na rohu, Podolí

Vladař Radek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je návrh bytového domu v nezastavěné nárožní proluce v Praze, Podolí. Bytový dům má dvě podzemní podlaží především pro účely parkování, aktivní parter s kavárnou a provozovnou a nad přízemím pět pater s rozmanitou skladbou bytů. Stavba vyplňuje nápadnou mezeru v městské struktuře a díky aktivnímu parteru dává pokračovat řetězci menších provozoven v celé Podolské ulici. Lokalita a její atmosféra byly při práci silným inspiračním zdrojem. Dům byl navržen tak, aby své okolí spojoval a byl racionálním a pozitivním přírůstkem čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.