Výstava ateliérových prací

Bytový komplex Riegrova

Aleksandra Nikolaeva

Anotace

Tento projekt je věnovan novostavbě obytného komplexu na okraji centra Náchoda - města na hranicích mezi Českou republikou a Polskem. Jedinečná poloha na Riegrově ulici dává projektu vájimečný charakter - planovaná stavba zaujímá důležitou partii, je jakousi vstupní branou do historeckého centra a otevírá ho jeho návštěvníkům. Hlavními cíli práce bylo vytvořit funkční budovu, která by zapadala do specifického kontextu Riegrovy ulice, kde se zástavba vzhledově značně liší, a vyřešit nejdůležitější problémy související s pozemkem: jeho velikost, která se vymyká celkovému měřítku ulice, a jeho umístění vzhledem ke světovým stranám, které neposkytovaly dostatečně velký podíl slunečního světla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler