Výstava ateliérových prací

Nová městská čtvrť Buková v Jihlavě

Bc. Martina Stručovská

Anotace

Řešené území se nachází v krajském města Jihlava, které svojí plochou patří mezi jedno z nejmenších. Přesto se do Jihlavy stále stěhují nový občané a je zde potenciál pro rozvoj nových obytných území. Jižní hranici území tvoří ulice Buková a S.K. Neumanna, ze severu přiléhá k přírodnímu krajinnému celku. Zadáním bylo navrhnout plně využitelný vnitroblok, jako prostor pro sousedské interakce. Blok je tvořený domy s pestrým flat-mixem, kde se míchají různé vrstvy obyvatel, jako rodiny s dětmi, senioři a mladé páry hledající startovní bydlení. Cílem bylo vytvořit prostor pro činnost a odpočinek každému z nich. Vnitroblok je funkčně rozdělený do 4 zón, jejichž křížení tvoří centrální prostor pro setkávání. Dostatek hracích ploch pro děti, komunitní zahrádky a rostlá zeleň jsou klíčovými prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout