Výstava ateliérových prací

Anotace

Prameny jako v roce 1917. Jak navrátit Pramenům život? Projekt se zabývá doplněním části obce, která se nachází v těsné blízkosti centra města. Inspiruje se zástavbou, která zde stála roku 1917. Tehdejší obyvatelé byli během války odsunuti, domy se postupně staly neobyvatelnými a později byly srovnány se zemí. Dnes obec Prameny čítá necelých 150 obyvatel. V projektu Bydlení za potokem se věnujeme části obce, kde se dříve nacházely mlýny a hospodářské usedlosti a je v těsné blízkosti bývalého kostela. Chceme oživit chod města, přilákat do Pramenů nové generace a vrátit obci její původní velikost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov