Závěrečné práce

PŘEMĚNA KOTELNY V KNIHOVNU

Kopecký Jáchym

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce jsou architektonické a urbanistické principy, ze kterých je možné vycházet při přestavbách budov technické infrastruktury na panelových sídlištích. Tyto principy jsou aplikovány na konkrétní budovy v olomoucké městské části Nové Sady. Studie obsahuje konverzi jedné kotelny v knihovnu, druhou v komunitní centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.