Výstava ateliérových prací

Adaptibilní bydlení Košíře

Iva Cincarska

Ocenění

Anotace

Košíře je kvartál převážně obývaný rodinami, a proto jsem se rozhodla zaměřit svůj nápad na to, jak by nová stavba mohla optimálně sloužit obyvatelům. Zvolila jsem adaptibilní formu bydlení, protože věřím, že to může naplnit potřeby rodin většinu jejich života, pokud ne úplně. Chtěla jsem vytvořit budovu, která bude funkční, cenově dostupná, s dostatečným osvětlením, pohodlím a flexibilitou v průběhu času. Hlavním cílem bylo vytvořit bytovou budovu, kterou lidé mohou považovat za svůj Domov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.