Výstava ateliérových prací

Parkovací dům pro kamiony

Markéta Kučerová

Anotace

Projekt se zabývá problematikou parkování kamionů na českých dálnicích. Cílem bylo vytvořit multifunkční dům s velkým počtem parkovacích míst, potřebným vybavení pro řidiče kamionů (sprchy, obchody, chill-out zóny, kuchyňky atd.) a možnost umístit dům na jakékoliv místo na dálnici. Tvar budovy se odvíjí od velikosti parkovacích míst a vertikálních komunikacích, které jsou umístěny ve středu budovy. V dolních patrech parkují kamiony s délkou 18m až 12m, v horních patrech dodávky a auta. Provoz je v budově navržen jako jednosměrný a kamiony na svá místa couvají. Poslední dvě nadzemní podlaží jsou věnovány občanské vybavenosti. Zelená pochozí střecha umožňuje variabilní využití, ať už by se jednalo o hotel nebo běžeckou dráhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna