Výstava ateliérových prací

Vědecká stanice HELGOLAND

Bc. Phuong Anh Nguyenová

Anotace

Navrhování architektury inspirované kvantovou fyzikou je koncept, který se zkoumá paralely mezi principy kvantové fyziky a architektonického navrhování. I když se kvantová fyzika zabývá především chováním částic na atomární a subatomární úrovni, její principy se dají pomocí metafory aplikovat i na architekturu. V tomto projektu se navrhuju vědeckou stanici, která je inspirovaná historií a teorií kvantové fyziky. Součástí vědecké stanice je kvantovou komora, ubytování pro vědce a laboratoře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek