Ze života FA

November Talks 2021: Matthew Carmona

Přednáškový cyklus November Talks se po roční pauze vrátil na Fakultu architektury ČVUT. Představuje mezinárodně úspěšné osobnosti, které se nebojí ve svém profesionálním životě riskovat.

Na třetí přednášce letošního cyklu představil britský architekt a urbanista Matthew Carmona ožehavou otázku „privatizace“ veřejného prostoru. S posluchači se podělil o svůj kritický pohled na běžně sdílený narativ o „privatizaci“ veřejného prostoru. Carmona tvrdí, že není důležité, kdo vlastní a spravuje veřejná prostranství, klíčovou otázkou pro něj je, zda naše chování někoho neobtěžuje. Není-li k tomu pádný důvod, neměl by být život ve veřejném prostoru omezován.

Na tomto principu navrhl Carmona Chartu práv a povinností veřejného prostoru. Chartu v praxi představil na příkladu nového parku v londýnské čtvrti Nine Elms.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.