S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Národní knihovna Pankrác

Bc. Eva Kulajtová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem budovy Národní knihovny na pankrácké pláni na podkladu soutěžních podmínek pro Národní knihovnu na Letné. Cílem projektu je navrhnout veřejnou budovu, která bude svým pojetím reagovat na okolní zástavbu i přilehlý park a vytvoří v nesourodé struktuře významné kulturní těžiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.