Výstava ateliérových prací

Jihlava 2.0.

Bc. Júlia Csomolják

Anotace

Architektonická studie se zabývá konceptem dvou obytných bloků a tří domů na západním okraji Jihlavy, v lokalitě Horní Kosov, s využitím územní studie od firmy UNIT architekti. Cílem této práce je potvrdit a aplikovat regulační ustanovení obsažená v územní studii tak, aby vzniklo harmonické a soudržné prostředí, nabízející kvalitní a udržitelný životní standard s různorodou sociální strukturou. Architektonický návrh byl pečlivě promyšlen s ohledem na urbanistické principy, aby vytvořil nejen vizuálně atraktivní, ale především funkční prostor. Důraz byl kladen na udržitelnost a ekologické aspekty, s cílem dosáhnout dlouhodobě udržitelného životního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout