Výstava ateliérových prací

Bydlení Libeň

Filip Cingel

Anotace

Na pomezí Libně a kolonie Na Hájku navrhuji městské nájemní bydlení. Zabývám se otázkami komfortu, velikosti, hustoty, formy a v neposlední řadě kontrastu mezi solidní libeňskou zástavbou a romantičností kolonie. Součástí je návrh ulice Pivovarnické mezi navrženými domy, a náměstí/plácku na jejím konci. Dostávám se také k tématu práce ve městě – dílny, kanceláře, prodejny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský