Závěrečné práce

Krajská vědecká a městská knihovna v Plzni

Bc. Lenka Bartoňová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této diplomové práce je zpracování nevhodně využitého pozemku v blízkosti historického centra Plzně, nalezení lepšího funkčního využití pozemku a jeho zhodnocení. Navázat na stávající zástavbu, dotvořit uliční profil a oživit lokalitu. Na základě analýz jsem se rozhodla navrhnout novou budovu krajské vědecké a městské knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.