Výstava ateliérových prací

Galerie a umělecná studia

Kateřina Suchánková

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout prostor galerie s umělickými ateliéry v centru Mariánských Lázní. Funcí návrhu jsem chtěla docílit rozšíření společenského a kulturního života nejen pro návštevníky lázní, ale převážne pro obyvatele města. První dvě podlaží jsou věnována večejně přístupné galerii a zbylá 3 patra skýtají studia a ateliéry pro lokální umělce či studenty umění, aby zde volně mohli pracovat n svých dílech. Zadaný pozemek je rozdělen na 9 jednotlivých parcel. Řešený objekt se nachází na severozápadní rohové parcele mezi ulicemi Hlavní třída a Mírové náměstí. Objekt svou hmotou navazuje na okolní stavby a jednotlivé budovy tak vytváří soubor staveb se dvěma společnými vnitrobloky. Mezi jednolivými stavbami vedou průchody, které umožňují volný přístup večejnosti do vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha