Výstava ateliérových prací

unterwegS umbau

Bc. Jakub Marek

Ocenění

Anotace

Původní různorodé stavby - autosalony, vila, garáže, montážní dílny a jeden obytný dvůr zůstávají součástí nového projektu. Materiály a konstrukce nových domů jsou řešeny tak, aby bylo možné je znovu využít či snadno vyměnit. Původní hmota autosalonu se transformuje na knihovnu. Na zbytku parcely vzniká převážně obytný komplex. Garáže jsou z části přestavěny na dílny/cowork. Jejich hlavní úlohou je zajistit zázemí nově příchozím obyvatelům při budování svého bytu. Pro uživatele je připraven jednoduchý modulární systém dostavby a půdorys nabízí volnou ruku v řešení interiéru i jeho přestavby v průběhu života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.