Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ LIBEŇ

Michael Albrecht

Ocenění

Anotace

Libeň je místem mnoha tváří a osobností. Jakoby snad každé zákoutí této čtvrti mělo vlastní kulturu. Nejzajímavější jsou však místa, kde se tyto kultury protínají. Naše parcela je jedním z nich. Řídké osídlení prudkého kopce nouzovými příbytky z dob První Republiky přechází plynule do přísné a důstojné blokové zástavby. Celá kompozice je po obloze rámována železobetonovým železničním viaduktem. Beru si od každého něco. Důstojnost a střídmost blokové zástavby, funkčnost a jednoduchost mostní konstrukce a hlavně radost z bydlení a lidskou tvořivost z osady Hájek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský