Výstava ateliérových prací

V TANDEMU

Štěpán Musil

Ocenění

Anotace

Se stále zhoršující se dostupností bydlení v Praze jsme nuceni hledat nové příležitosti budování míst pro život. Bezprostřední kontakt se železnicí může být pro některé velkou výhodou, i přes to však majorita těchto pozemků v okolí Prahy zůstává nevyužita. Dobřichovice v údolí Berounky jsou jednou z nejžádanějších lokalit v blízkosti Prahy. Vysoká úroveň pro život si však žádá svou cenu, tudíž je pro průměrného člověka v mladším věku možnost pořízení bydlení problematická. Blízké železniční spojení naopak skýtá velký potenciál pro mladé obyvatele v aktivním věku. Návrh se soustředí na možnost bydlení v žádané lokalitě dostupnější formou, avšak s dostatečným prostorem pro obyvatele se začínající rodinou a to jen v několikaminutové vzdálenosti od přímého spojení do hlavního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch