Výstava ateliérových prací

KNIHOVNA NA KRÁLOVCE

Matěj Nožina

Anotace

Městské knihovny v Praze mají často neodpovídající a nedostačující prostory pro svou funkci. Městská knihovna Břevnov je jednou z nich. Malý prostor v parteru a suterénu bytového domu s téměř nulovým přísunem denního světla je pro knihovnu dle mého názoru neúctyhodný. Proto navrhuji novou prosvětlenou budovu knihovny na nevyužívaném pozemku tramvajové smyčky Královka. Knihovna na Královce má 3 funkční podlaží pro návštěvníky a archiv s dílnami pro restaurování knih v přízemí. Součástí knihovního komplexu je také vstupní prostor s kavárnou, ochozem a venkovní terasou a multifunkční sál, který je se vstupní budovou a knihovnou propojen podzemními krčky. Hmotově budova kopíruje hranice pozemku a smyčky a utváří skulinu pro průjezd tramvaje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný