Závěrečné práce

Filharmonie pro Prahu

Bc. Dominik Saitl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nová koncertní síň pro Prahu v ulici Lannova. Protipól Národního divadla na linii bývalého Staroměstského opevnění v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy. Hlavním tématem této práce je prověření této lokality a návrh nové koncertní síně a sídla orchestru České filharmonie na tomto místě. Současné prostory v budově Rudolfina jsou již nedostačující a brání vzkvétání České filharmonie. S novým koncertním sálem pro vážnou hudbu by Praha mohla nakročitk získávání zpět světového věhlasu a stát se opět kulturní metropolí v srdci Evropy. Řešení propojení řeky a parcely, zakomponování budovy do struktury města, vytvoření nového a příjemného cíle nejen pro návštěvníky večerních koncertů a vytvořit místo setkávání a aktivit ve městě jsou cíle, které si tato práce vymezila.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.