Výstava ateliérových prací

Kulturní dům s pasáží

Bc. Natálie Sorokáčová

Anotace

Dům v nově navrženém stavebním bloku respektuje okolní rostlou zástavbu a koncepcí navazuje na fenomén pražských pasáží. Potenciální volný vnitroblok je plně zastavěn ale stále je průchozí pomocí pasáže, ze které jsou přístupné vícepatrové retailové prostory. Ve středu celého domu ve 3 nadzemním podlaží je velký sál pro pořádání akcí a koncertů. Předsálí je využito zároveň jako kavárna a je z něj pohled na nově utvořené náměstí. To vytváří kultivovaný předprostor pro budovu Smetanova divadla a okolní nově navržené domy. Dům je na severní straně směrem k odbavovací hale hlavního nádraží zakončen administrativní částí, která slouží pro správu kulturního sálu a jeho poslední tři patra jsou volně pronajímatelná.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna