Diplomové práce

Vinařství Loděnice

Bc. Michaela Gőtzová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ve své diplomové práci jsem se zabývala návrhem objektu vinařství pro nově zrekonstruovanou vinici v obci Loděnice u Berouna.  Návrh je koncipován nejen jako pouhé vytvoření nového vinařství, ale zároveň vytváří nový turistický cíl pro tuto oblast. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.