Výstava ateliérových prací

MODULOVÝ DŮM ARP

Bc. Jiří Borecký

Anotace

Cílem mé práce byl návrh malého energeticky efektivního domu, který poroste s uživatelem. Výchozí stav je hlavní obytný modul, obsahující obytnou část, kuchyň, koupelnu, zádveří a technickou místnost. Když se uživatel rozhodne rozšířit rodinu, bude objekt připraven k doplnění o další moduly v podobě místností jako jsou větší koupelny s prádelnou a další. Postupem práce jsem začal zjišťovat možné problémy. Při řešení problémů jsem diskutoval s výrobci, kteří nabízejí modulární stavby v podobném formátu, a postupem práce jsem zjistil, že systém dokupování modulů nedává smysl nejen z důvodu nízké poptávky a relativně vysoké ceny za jednotlivé pokoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný