Výstava ateliérových prací

Anotace

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Praha, konkrétne v mestských častiach Praha 8 a Praha 9, kde dominujú modernistické sídliská Prosek a Ďáblice. Zo severovýchodu v oblasti Střížkova do mesta vstupuje diaľnica D8 pod názvom Liberecká ulica, ktorá je súčasťou severojužnej pražskej magistrály. Hlavným cieľom a konceptom je presunúť časť ulice Liberecká v území do tunelu a vytvoriť povrchový lineárny park, ktorý prepojí sídliská a poskytne obyvateľom príjemné prostredie na bývanie a rekreáciu. V rámci územia sú navrhnuté nové pešie trasy a cyklotrasy, ktoré prispievajú k bezmotorovej mobilite a lepšej priestupnosti územia. Ďalším ťažiskom návrhu je vytvorenie novej mestskej triedy, ktorá je vedená paralelne vedľa ulice Liberecká, namiesto ktorej je navrhnutý park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.