Výstava ateliérových prací

Coworkingové centrum

Klaudia Stieranková

Anotace

Navrh budovy je situovaný na parcele pri Hlavnom nádraží. Ide o moderné coworkingové centrum kombinované so študentským bývaním na vrchných poschodiach. Vďaka umiestneniu budovy je jedna fasáda slepa, nakoľko je stavba napojená na susednú budovu. Architektonický návrh je koncipovaný tak, aby harmonicky zapadol do okolitého prostredia, no zároveň nepútal príliš veľkú pozornosť. Fasáda budovy je vytvorená z betónového obkladu s veľkými oknami, ktoré sú vďaka pilierom zapustené do vnútra steny, čím sa dosahuje moderný a elegantný vzhľad. Tento dizajn umožňuje dostatok prirodzeného svetla v interiéri a zároveň poskytuje súkromie pre obyvateľov a užívateľov coworkingového priestoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna