Výstava ateliérových prací

NA BŘECHU

Eva Belosheikina

Anotace

Existuje stereotyp, že domov pro seniory je místo vzdálené od městského prostředí, které nabízí klid a přírodu, ale zároveň vždy odřízne obyvatele od vnější komunikace. Mohl by takový dům ve městě zajistit stejnou kvalitu života ve starším věku? Snažila jsem se odpovědět na tuto otázku a najít rovnováhu mezi otevřeností a uzavřeností, interakcí a bezpečím prostorů určených k bydlení seniorů. Návrh využívá potenciál lokality a spojuje výhody městského prostředí s klidem přilehlého parku a potoka, integruje do města a zároveň poskytuje soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch