Výstava ateliérových prací

Hotel s pivovarem, Praha hl. nádraží

Marek Štěpánek

Anotace

V návaznosti na odbavovací halu a potřeby přilehlého prostředí, dnes známého pod názvem Sherwood, navrhuji hotel s pivovarem, který dokáže naplnit potřeby a potenciál tohoto, dnes zanedbaného místa, v úplném centru Prahy. V rámci návrhu pracujeme s ubouráním bočních ramp odbavovací haly, kde se částečně nachází i parcela navrhovaného objektu. Pivovar, orientovaný směrem k nově vzniklému náměstí, nabízí restaurační a kulturní zážitek a především oživení dané lokality. Na druhé straně, směrem k magistrále, se nachází hotel. Mezi těmito dvěma hmotami se nachází jakési nádvoří, které slouží mimojiné i jako propojka mezi náměstím, odbavovací halou a Fantovou budovou. Výrazným prvkem celého objektu jsou dva cihelné komíny, které slouží jako výduchy z metra linky C.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna