Závěrečné práce

Dům pro velvyslance

Pešek Šimon

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V mě bakalářské práci podle studie domu diplomata vypracovávám dokumentaci o šíři stavebního povolení. Dům pro velvyslance musí spojit soukromí rodinného domu a prestiž společenské instituce. Soukromé a společenské prostory by měly být dostatečně propojené, aby mohly společně zastávat obytné funkce a zároveň musí být dostatečně oddělitelné, aby se obývající rodina a hosté vzájemně nerušili. Bílý dům v přízemí sjednocuje různé prostory, ale umožňuje uživateli si je rozdělit podle momentálních požadavků. Dlouhé enfilády lemované okny a salón průhledný z exteriéru provzdušňují interiér a umocňují dojem nekonečného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.