Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

Veronika Votíková

Anotace

Oáza klidu v centru města. Atmosféra Navrhovaný bytový dům ukazuje kontrast shonu lidí spěchajících na nádraží na jedné straně a atmosféry tepla rodinného krbu na straně druhé. Zároveň se provoz nestaví zády ani k jedné ze skupin uživatelů. Lidem směřujícím na vlak nabízí návštěvu malé galerie moderního umění a množství retailů oživujících ulici. Obyvatelům domu se po převýšeném průchodu naopak otevírá klidný dvůr se vstupy do jednotlivých sekcí domu. Konstrukce Parcela, nacházející se bezprostředně nad vedením tunelu metra, si žádá masivní konstrukci, na které jsou vynášeny dva střední trakty budovy a zároveň zavěšeny trámy galerijního prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna