Výstava ateliérových prací

STRNADOVY ZAHRADY

Bc. Ondrej Vavro

Anotace

Charakter místa nebo genius loci je něco, co dělá toto místo speciálním. Je to velmi krásná věc, kterou je třeba zachovat a podporovat. Její nalezení nikdy není jednoduché a někdy to trvá roky, než se sama vyformuje a pokud se o ni vhodně staráme, nikdy nezmizí. Pomáhá nám pochopit proč toto místo je takové, jaké je, a vždy když ho navštívíme máme z něj nějaký pocit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch