Výstava ateliérových prací

Knihovna a bytové domy Břevnov

Bc. Alena Vomlelová

Anotace

Na Břevnově, mezi ulicemi Patočkova a Bělohorská, vzniká nový urbanistický projekt zahrnující moderní knihovnu a dva bytové domy. Tyto domy doplňují stávající blok a knihovna tvoří nároží parcely, čímž slouží jako impozantní vstupní brána do této oblasti. Knihovna je navržena s ohledem na širokou škálu funkcí a potřeb místních obyvatel. Nabízí prostorný sál pro kulturní a komunitní akce, čítárny, oddělení pro dospělé i děti, komfortní zázemí a studovny. Přízemí knihovny je obohaceno o útulnou kavárnu, která poskytuje návštěvníkům příjemné místo k odpočinku a setkávání. Knihovna také funguje jako pobytové centrum, kde mohou lidé trávit volný čas, studovat či pracovat v inspirativním prostředí. Důležitým prvkem tohoto projektu je také propojení obou břehů pomocí podchodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný