Výstava ateliérových prací

INFO CENTRUM VLTAVA

Nikola Šmoldas

Anotace

Park Holubička na Klárově i v dnešní době funguje jako informativní veřejný prostor díky miniaturám brutalistních staveb v Praze od výtvarníka Kryštofa Kintery. V této myšlence jsem chtěl pokračovat a budovu informačního centra jsem bral jako doplňkový objekt, ve kterém se nachází výstavní prostory v parteru a kavárna s terasou v 2. nadzemním podlaží. Otázkou bylo, co umístit do veřejného prostoru, aby byl zábavný/interaktivní a nenásilnou formou obohacující pro turisty i místní. Po terénních úpravách vznikl vodní prvek Vltavy v měřítku 1:200 linoucí se napříč pozemkem, který zpříjemní pobyt během horkých letních dní. Kolem Vltavy se nachází nízký betonový reliéf mapy vyobrazující opevněnou Prahu v roce 1856.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný