Výstava ateliérových prací

Můj dům, můj hrad

Michaela Kováčová

Anotace

Koncept projektu je inspirován okolím, konkrétně zdmi, které lemují okolí Malostranské. Celý pozemek je zastavěn železobetonovým rastrem 6,6 x 6,6 m. Zdi se na některých místech vynechávají, díky čemuž dochází k vytvoření různých průchodů a průhledů. Je to vlastně hra, která nabízí více cest. To také ovlivňuje čas strávený na místě a nabízí něco víc než jen průchod. Chtěla jsem vytvořit poklidné místo uprostřed vytížené lokality. Celý objekt je od rušné silnice izolován. Podél vozovky byla zrušena pěší komunikace. Vzniká tak nový průchod spojující Staré zámecké schody s ulicí Valdštejnskou a zbytkem malostranské. Terén zůstává stejný, došlo jen na pár úprav kvůli bezbariérovosti nebo vstupům do objektů. Cesty jsou od sebe odlišeny pomocí úpravy povrchů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný