Diplomové práce

Centrum Tance, Praha

Bc. Marie Kašíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Objekt je umístěn v Holešovicích při břehu Vltavy. Projekt tanečního centra by měl nabídnout prostor pro kvalitní prezentaci současného tance i jeho výuku, poskytnout zázemí pro tanečníky, choreografy a návštěvníky centra. Předmětem projektu je také urbanistické řešení blízkého okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.