Výstava ateliérových prací

Dvoupřízemní dům

Jana Bušová

Anotace

Dům péče pro seniory, který se snaží propojit podzim života s životy ostatních lidí v prostředí sídliště a tím obohatit obě strany. Zároveň dům poskytuje dostatečné soukromí díky oddělenému světu atria. Jednoduchá geometrie domu podporuje přehlednost, srozumitelnost a důstojnost. Díky nízké podlažnosti a jeho zasazení do terénu má stavba přízemní charakter a je z ní snadno dostupný kontakt s vnější přírodou v prostorné zahradě a v atriu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch