Diplomové práce

Letenské náměstí

Zuzana Retterová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji dům vymezující nové Letenské náměstí. Projekt navrací veřejnému prostoru  jeho hodnotu. Dům s otevřeným parterem lidem – tržnicí. Nad ní navrhuji dvě věže – s městskou knihovnou a bydlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.