Výstava ateliérových prací

Anotace

Sport, pomáhá nejen fyzickému, ale i psychickému zdraví. Je to forma relaxace a odreagování, ale také společenská aktivita, co lidi spojuje. Kampa se nachází ve středu Prahy, je dostupná ze všech stran, a je tak ideální pro setkávání lidí. Vytvořila jsem multifunkční sportovní prostor, kde by si každý našel, co zrovna potřebuje, ať už se jedná o skupinový nebo individuální sport. Jedná se o menší polozapuštěnou halu, která disponuje venkovním sportovištěm na střeše a kavárnou v parteru. Z jedné strany haly je klidnější místo navázané na zahrádku kavárny s dostatkem stinného prostranství a dětským hřištěm a z druhé strany je venkovní zpevněná plocha určená pro jaké kolik sportovní využití. Okna do haly propojují venkovní i vnitřní sportoviště s Tyršovým domem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.