Výstava ateliérových prací

Bytový dům Náměstí U Orionky

Adéla Třešková

Anotace

Návrh řeší bytový dům na pozemku náměstí U Orionky, který je v současné době využíván především jako park. Nachází se na křížení ulic Benešovské a Korunní a je tak pomyslným středem lokality. Tomuto vzezření napomáhá také okolní zástavba, která se na všechny strany od tohoto místa různí. Charakteristickým prvkem je dále památník točny trolejbusů, který přes svou nynější bezvýznamnost stále napomáhá tvořit atmosféru místa. Koncept se odvíjel právě od těchto myšlenek - odkazu na památník a sjednocení lokální architektury. Jedná se o blokovou zástavbu, která je složena ze dvou křídel podél každé z ulic, sjednocených příčným dílem s proskleným atriem a pobytovou terasou. Důraz se klade především na příjemné, praktické a komunitní využívání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký