Diplomové práce

Polyfunkční dům, Praha-Holešovice

Kopáčová Alžběta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem projektu je doplnění stávajícího bloku, kde se v současné době nachází nevyužité prostředí a tím pádem není dotvořen urbanistický celek. Snahou projektu bylo dotvořit blok, tak aby korespondoval s okolím a zároveň nabídl nové možnosti a využití stávajícím občanům. Polyfunkční dům je rozdělen po patrech do určitých funkcí, které podle mě v současnosti jsou v okolí nedostatečně zastoupeny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.