15119

Ústav urbanismu

Tématem urbanismu je primárně fyzická struktura osídlení, cílem organické provázání hmoty, prostoru a dějů a úhelným kamenem veřejný prostor. Výuka urbanismu probíhá od druhého do pátého ročníku v rámci řetězu předmětů, který učí porozumět urbanismu na principu předmět – příčiny – proměny – proces.

Nejbližší události

Út 17/9 09:00 - 17/9/2024 18:00

Inventura urbanismu 2024

Po 18/11 - 22/11/2024

Workshop Athens 2024

Připravujeme detailní program.

Archiv Inventury urbanismu

PŮVOD A ATRIBUTY PAMÁTKOVÝCH HODNOT HISTORICKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘENÝ Z PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ IDENTITY ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVA KULTURY ČR - NAKI II, 2016 - 2020


 

 

Ústav urbanismu zabezpečuje výuku tří předmětů v bakalářském studiu, čtyř předmětů v magisterském studiu a jednoho předmětu v doktorském studiu:

  • v předmětu U1 (typologie prostředí) jde o schopnost profesionálně uchopit prostředí sídel a naučit se „jazyku“ architekta-urbanisty,
  • předmět U2 (vývoj) je koncipován jako výklad vývoje osídlení a jeho forem,
  • předmět U3 (teorie) učí porozumění vztahům mezi příčinami a důsledky rozvoje společnosti, měst a obcí,
  • předmět U4 (navrhování) provádí studenty procesem realizace myšlenky a jejím průmětem do struktury hmoty, prostoru a dějů,
  • předmět U5 (soubory staveb) je místem pro důsledné poznávání typologie a vztahů v relativně homogenních celcích,
  • předmět U6 (tendence) je koncipován jako otvírání aktuálních témat a učení se schopnosti je uchopit,
  • předmět U7 (procesy) uvádí studenty do světa reálných vztahů při stavění měst a jejich částí.

Součástí ústavu jsou čtyři návrhové ateliéry, které pracují na architektonických a urbanistických tématech ve všech měřítcích vystavěného prostředí, od sousedství a detailu veřejného prostoru až k velkým plánovacím koncepcím. Kromě výuky zajišťuje ústav také intenzivní vědeckou a výzkumnou činnost a v jejím rámci i školení doktorandů. Každých 14 dní probíhají tzv. Dokkluby, na nichž doktorandi prezentují dosavadní výsledky své práce a diskutují podstatná témata.

Od roku 2015 pracuje ústav na rozsáhlých výzkumných projektech, např. v oblasti metodiky zadávání územních plánů nebo urbanistickém kontextu péče o památkově chráněné části měst. Samozřejmostí práce ústavu jsou projekty v rámci studentské grantové soutěže a studentských vědeckých konferencí. Od roku 2010 probíhá v gesci ústavu urbanismu na Fakultě architektury workshop City Development – série přednášek a nácviku praktických aplikací základních dovedností nutných k přípravě, koncipování a koordinaci rozvoje měst a stabilizovaných urbánních struktur. Ústav urbanismu pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci Inventura urbanismu na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel.


 

Konference Inventura urbanismu 2017 s názvem Kdo to vlastně řídí? aneb Vztah a svár politiky a architektury se konala 29. 11. 2017.
Studentská vědecká konference Umění v kontextu veřejného prostoru (Petra Vlachynská, Veronika Kastlová, Veronika Vicherková), hostem byl Kurt Gebauer.
Workshop Městský projekt (Jiří Klokočka, Jana Zdráhalová, Radek Kolařík, Lada Kolaříková), fotografie Giuseppe Cina.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík