Diplomové práce

TERAPEUTICKÁ POMŮCKA

Hami Le

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Terapeutické pomůcky zvolené v čistém designu ve formě šperku. Navržené v minimalistickém designu, tak aby na sebe neupozorňovaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.