V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

15150

Ústav designu

Ústavu designu připravuje flexibilní a komplexně vzdělané designéry – specialisty, kteří se orientují v podmínkách dnešních technologií a médií a jsou schopni reagovat na požadavky současného profesního trhu. Studenti navrhují koncepty využívající tyto technologie a jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.

Ústav nabízí pět vertikálních ateliérů s různým zaměřením (od průmyslového designu přes produktový, interiérový až po experimentální design) a dva ateliéry základů designu. Studenti si mezi nimi mohou vybírat a postupně tak vyprofilovat své zaměření v budoucí praxi.

Ústav se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ostatních fakult ČVUT. Zadání ateliérových projektů jsou obvykle přizpůsobována aktuálnímu výzkumu na partnerských pracovištích. Mezifakultní týmy dokáží pracovat velmi efektivně a spolupráce je oboustranně přínosná. Studenti mají možnost konzultovat a realizovat své vize ve spolupráci s odborníky z dalších fakult ČVUT, zejména z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty informačních technologií a Fakulty biomedicínského inženýrství.

Úspěšné projekty vznikají také na základě zadání vytvořených ve spolupráci s renomovanými firmami, jako jsou RWE, Sapeli, Technistone, Galavito, Tesla, Meva, Meopta, Viadrus či Lasvit. Jejich součástí jsou technologické exkurze ve výrobě a realizace vybraných studentských projektů přímo u výrobců.

Studijní obor design, zastoupený ve všech navazujících studijních programech (bakalářském, magisterském a doktorském), čerpá z komplexní nabídky technických, praktických i humanitních předmětů Fakulty architektury i ostatních fakult ČVUT.

V umělecké činnosti se uplatňuje umělecká a designérská tvorba pedagogů, ale také prezentování studentských prací na mimoškolních výstavách, festivalech a oborových soutěžích.


Národní cena za studentský design 2020 vyhlášena

Design Cabinet CZ vyhlašuje společně s Nadací SUTNAR – NADACÍ RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH A DEPO2015 30. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2020. Letos soutěží práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace (viz přílohy).

Přihlásit se mohou jakékoliv studentské práce z oblasti vizuální kultury a komunikace, které vznikly po 1. lednu 2017.

Termín přihlášení do 26. června 2020 (ve výjimečných případech 30. června 2020). Práce se do soutěže přihlašují on-line prostřednictvím webové stránky soutěže (www.studentskydesign.cz).

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Národní vysokoškolská pedagogická porota a národní středoškolská pedagogická porota rozhodují o nominacích. Nominované práce pak hodnotí

mezinárodní porota. Mezinárodní porota bude zasedat a hodnotit nominované práce 10. září 2020.

Oceněné práce získávají tituly Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design. Studenti získají také zvláštní ceny rektorů a děkanů škol, ředitelů významných muzeí a odborných profesionálních institucí, domácí I zahraniční stáže, bude mezi nimi rozděleno vice 100 000 Kč a produkty firem, vybrané práce budou vydány nakladatelstvím Albatros Média ad.

Výstava nominovaných prací Nominace!!! a Nový (z)boží! proběhne v předpokládaném termínu 30. 11. 2020 – 9. 12. 2020 v kreativním prostoru DEPO2015. Tam proběhne 4. 12. 2020 i slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Národní ceny za studentský design 2020.

Více informací v přílohách a na www.studentskydesign.cz.


 

 

 

 

Práce studentů Ústavu designu

DIONE Lamp, Kristýna Mikolášková, Ateliér Karel.
Koloběžka LUNT, 1. místo v soutěži Best In Design 2018, Markéta Nováková, Ateliér Streit.
Spolupráce s M&T, klika, Jakub Klouzek, Ateliér Jaroš.
Diplomní projekt, kytara, Tomáš Havel, Ateliér Fišer.
Detektor kontaminace rukou, VF Černá hora, Karel Eliáš, Ateliér Tvarůžek.
Samostojné umyvadlo, Mariana Kopecká, Ateliér Fišer.
Květináče "micro-greens", Lucie Bartošová, základy designu Jaroš.
Závislost Alkohol, Polesný, Ateliér Karel.
Čidlo kvality vzduchu PROTRONIX, Eliška Luhanová, Ateliér Tvarůžek.
Odšťavňovač, Sára Rašovská, základy designu Bébarová.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.