Závěrečné práce

VYBAVENÍ PRO ULTRALEHKOU TURISTIKU

David Kryštof

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá průzkumem možností a řešením snižování základní váhy nutného vybavení pro velkodistanční turistiku. Přistupuje k problému kombinováním jednotlivých komponentů výbavy za účelem snížení celkové základní váhy, případně dosažení obdobné váhové kategorie konkurenčních výrobků za použití cenově dostupnějších materiálů. Kombinuje prvky dvou nejobjemnějších předmětů - krosny a přístřešku a věnuje se jejich ergonomii, estetice a uživatelskému komfortu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.