Diplomové práce

VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI

Veselá Tereza

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je návrh kávovaru na principu vakua, tzv. Vacuum Pot nebo Vacuum Siphon. Zpracování tohoto tématu podnítila rešerše v oblasti metod přípravy kávy, kdy se ukázalo, že baristy a kávomily je tento postup oceňován pro kvalitu výsledného nápoje, nicméně v současnosti prodávaný sortiment působí velmi shodně a opakuje se mnoho nepraktických elementů, které mají potenciál pro zlepšení. Sifon vyniká při přípravě svým “wow” efektem, kdy se na jednoduchém fyzikálním principu vytvoření přetlaku vodní páry přelévá voda z jedné nádoby do druhé a vzniká velmi kvalitní filtrovaná káva. Cílem návrhu bylo dát produktu soudobý vzhled, zjednodušit jeho tvarosloví, počet dílů i případné množství použitých materiálů, a tím docílit levnějšího produktu s potenciálem následné průmyslové výroby. Výsledným produktem je kávovar pro přípravu nápoje nejen v domácích podmínkách pro dvě a více osob.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.