Diplomové práce

Most - Město

Marta Waloszková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bytový dům s pronajímatelným parterem, vžívající se do situace města, doplňující chybějící momenty ve struktuře městské části Praha - Holešovice. Stojící na místě, kde má vzniknout most, propojení s městskou částí Praha-Karlín.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.