Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

KOMPOZICE A POTENCIÁL MĚSTA OPAVY

Petra Krejčí

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá urbánní kompozicí města Opavy. Hledá potenciály k rozvoji, které výrazně ovlivní obraz města. Definování kompozice města je založeno na dostavbě chybějící struktury a struktury veřejných prostranství v centru Opavy. Tématem práce je navrácení života do centra a uvědomění si, že zanedbaná místa v centru města potřebují nutnou péči.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.