Závěrečné práce

MĚSTSKÝ DŮM - VYSOČANY

Jandeková Michaela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem městského bloku v Praze-Vysočanech, území s velkých potenciálem budoucího rozvoje. Projekt spojuje všechny funkce plnohodnotné městské čtvrti – bydlení, práci, obchody a služby i veřejnou vybavenost – a to umístěné v jednom domě nad sebou. Součástí projektu je analýza ekonomické proveditelnosti projektu posuzující návrh z hlediska jeho realizovatelnosti v prostředí aktuálního trhu nemovitostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.